ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองถึง อายุ 85 มีเงินจ่ายคืน

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองถึง อายุ 85 มีเงินจ่ายคืน

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

 

 


จากสถิติพบว่าประชากร
มีอัตราการออม
เมื่อเทียบ
กับการใช้จ่ายเฉลี่ยต่างกันถึง 88%
จะดีกว่าไหม หากเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่าย
ให้เป็นเงินออม
เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว

ร่วมวางแผนการออมวันนี้ กับ
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

 

 

สถิติค่าใช้จ่ายประกอบแบบประกัน 12PL สมาร์ทโปร

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  โดดเด่นเพื่ออนาคตที่มั่นคง

  กราฟผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

  ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  – รับเงินจ่ายคืนประจำปีทุกปีโดยเริ่ม ณ สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไป และจะจ่ายให้ปีละครั้งจนกระทั่งครบอายุ 85 ปี
  – สิ้นปีที่ 5 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท
  สิ้นปีที่ 15 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท
  สิ้นปีที่ 17-50 จะได้รับเงินจ่ายคืนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  – อายุครบ 85 ปี รับเงิน 115% ของทุนประกันภัย 1,150,000 บาท
  – รับสิทธิ์นำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามกฏหมายสูงสุดถึง 100,000 บาท

  หมายเหตุ : *จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นเพียงตัวเลขประมาณการเงินปันผลในอนาคตเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับเงินปันผลตามประมาณการนี้ในอนาคต ประมาณการเงินปันผลนี้คำนวณจากสมมุติฐาน ซึ่งอาจถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ หรือเป็นกรณีที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น เงินปันผลที่จ่ายจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการข้างต้นนี้ ท่านควรพิจารณาตัวเลขประมาณการเงินปันผลและสมมุติฐานโดยละเอียด โดยวิเคราะห์ถึงผลประกอบการในอนาคตและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวท่าน เอง

  เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุขณะทำสัญญาประกันภัยปีแรกตั้งแต่ 1 เดือน – 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับแบบประกัน 12PL มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการประกอบการของบริษัทฯ
  รวมประกันไทย