ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

ให้ความคุ้มครองถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กดี มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกรัก

ให้ความคุ้มครองถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  ประกันโรคร้ายแรง i-care


   

        นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณ จะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

  กรมธรรม์ i-careคุ้มครองเมื่อ …

  โดยนับจากวันที่กรมธรรม์ i-care มีผลบังคับ สำหรับโรคร้ายแรงระยะรุนแรง และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่ คุ้มครองดังกล่าวนี้

  ผ่าน90วันแรกโดยนับจากวันที่กรมธรรม์ i-care มีผลบังคับสำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น และโรคร้ายแรงระยะปานกลาง และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษา เกี่ยวเนื่องกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังกล่าวนี้

  ข้อควรรู้

  สำหรับการเคลมระหว่างโรคร้ายแรงระยะรุนแรง ต่างกลุ่มโรค แผนประกัน i-care จะคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลา1ปี

  โดยนับจาก
  1.การวินิจฉัยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งล่าสุดในกลุ่มโรคที่ 2,3,4,5 หรือ
  2.หลังจากวันที่รักษาหายขาดของโรคมะเร็ง (กลุ่มโรคที่ 1)

  หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดกลุ่มโรคในหัวข้อ “การจ่ายผลประโยชน์”

  คุ้มครองทุกระยะโรคร้ายเคลมได้สูงสุด 6 เท่า

  – คุ้มครอง 100 โรค ครอบคลุมทุกระยะ

  – จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่า

  – เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 18 ปี)

  – บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

  – ใส่ใจดูแลมอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

  – มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

  หมายเหตุ โปรดปรึกษา อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัทฯ

  1. มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

  2. คุ้มครองถึง 100 อาการใน 5 กลุ่มโรคครอบคลุมทุกระยะ

  3. หมดกังวลหากเป็นโรคร้ายแรงหลายโรคเพราะเราให้คุณเคลมได้หลายครั้ง
  (รวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

  4. โบนัส 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย
  คุ้มครองโรคในเด็ก 10 โรค
  เคลมได้ครั้งละ 20% สูงสุด 5 ครั้ง รวม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  5. บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประกันแทนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง

  ไม่ต้องจ่ายเบี้ย แต่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับสำหรับกลุ่มโรคที่เหลือ เมื่อตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง โรคใดโรคหนึ่งครั้งแรก

  6. ส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก

  i-Care06

  รับส่วนลดพิเศษทึกกรมธรรม์เมื่อซื้อกรมธรรม์สำหรับสมาชิกในครอบครัว (ซื้อพร้อมกันตั้งแต่ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป)

  ตารางผลประโยชน์ประกันโรคร้ายแรง i-care

  รวมประกันไทย