ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

คุ้มครองเพิ่มค่า อนาคตเพิ่มสุข

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

          เคยคิดไหมว่า? คุณต้องเตรียมเงินจำนวนเท่าไรเพื่อที่จะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า หริอหากโชคร้ายอาจต้องประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในขณะที่คุณกำลังสร้างครอบครัว คุณต้องสำรองเงินจำนวนเท่าไร เพื่อสานต่อการศึกษาของบุตรให้ถึงฝั่งฝัน หรือหากแม้คุณอยู่ในวัยที่กำลังเริ่มต้นทำงาน ซึ่งนั่นเป็นความหวังของพ่อและแม่ที่จะเห็นคุณกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในฐานะเสาหลักของครอบครัวคุณ จะรับผิดชอบชีวิตคนที่เหลืออยู่อย่างไร ที่กรุงไทย-แอกซ่า มีคำตอบให้กับคุณ

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

คุ้มครองเพิ่มค่า อนาคตเพิ่มสุข

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

          เคยคิดไหมว่า? คุณต้องเตรียมเงินจำนวนเท่าไรเพื่อที่จะส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า หริอหากโชคร้ายอาจต้องประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในขณะที่คุณกำลังสร้างครอบครัว คุณต้องสำรองเงินจำนวนเท่าไร เพื่อสานต่อการศึกษาของบุตรให้ถึงฝั่งฝัน หรือหากแม้คุณอยู่ในวัยที่กำลังเริ่มต้นทำงาน ซึ่งนั่นเป็นความหวังของพ่อและแม่ที่จะเห็นคุณกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในฐานะเสาหลักของครอบครัวคุณ จะรับผิดชอบชีวิตคนที่เหลืออยู่อย่างไร ที่กรุงไทย-แอกซ่า มีคำตอบให้กับคุณ

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

  ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วย

  รายละเอียดแบบประกัน ไลฟ์โพรเทค 18
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย18 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครองวันครบรอบปิกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 88 ปี
  อายุรับประกันภัย1 เดือน – 65 ปี
  จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ300,000 บาท

  ไลฟ์โพรเทค 18 ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิตคุณอย่างไร

  ตัวอย่างกราฟแสดงผลประโยชน์แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

  ตารางตัวอย่างแสดงผลประโยชน์แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

  หมายเหตุ: กรณีงวดชําระรายปีเป็นประกันภัยมาตรฐาน และจํานวนเงินเอาประกันภัยสูงจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย
  1. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
  2. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กําหนด
  3. สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต

  รวมประกันไทย