ประกันสุขภาพดี (6200 – 4200) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

เตรียมพร้อมก่อนป่วยกับการรักษาคุณภาพดี ไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บ

สุขภาพดี 6200-4200

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

แผนประกันสุขภาพนี้ ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพ ไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้ว หากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำ จะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้ สามารถซื้อค่าห้อง 6,200 ได้ โดยทุนประกันชีวิตแค่ 100,000 !! ฉะนั้นจึงทำให้เบี้ยถูกลงกว่าปกติมาก

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

เตรียมพร้อมก่อนป่วยกับการรักษาคุณภาพดี ไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บ

ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

แผนประกันสุขภาพนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้สามารถซื้อค่าห้อง 6,200 ได้ โดยทุนประกันชีวิตแค่ 100,000 !! ฉะนั้นจึงทำให้เบี้ยถูกลงกว่าปกติมาก

เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพดี 6200 - 4200

  ข้อยกเว้นที่สำคัญ
  1. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ท าสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (ขาดต่ออายุ)
  2. สำหรับการการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (ขาดต่ออายุ)
   – เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
   – ไส้เลื่อนทุกชนิด
   – การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
   – เส้นเลือดขอดที่ขา
  3. โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการหรือพันธุกรรม
  4. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  เงื่อนไขการรับประกัน
  • อายุรับประกัน 11 – 65 ปี
  • ค่าห้องผู้ป่วยใน 6,200/วัน
  • ผลประโยชน์รวมต่อครั้ง 1,100,000 บาท
  • ค่าชดเชยรายวัน 1,000 บาท (สำหรับอายุ 6 ปีขึ้นไป)
  • ค่าแพทย์ตรวจรักษา 1,200/วัน
  • O.P.D.กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องแอดมิทก็เคลมได้
  • O.P.D.กรณีต่อเนื่องจากการเป็นผู้ป่วยใน
  • พิเศษ !! กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการผ่าตัด ค่ารถพยาบาล ค่ายา และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ บริษัทจะจ่ายให้อีก 70%
  รวมประกันไทย