ประกันออมและลงทุน ไอเวลท์ตี้ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง

        การบริหารความมั่งคั่ง (WEATH MANAGEMENT) จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากมีการเลือกเก็บออมที่เหมาะสม และปฏิบัติตาหลักเกณฑ์ง่ายๆ เพียว 4 ขั้นตอน ที่จะช่วยทำให้การบริหารความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ

 • การรู้จักออม หรือการสร้างความมั่งคั่ง (CREATION)
 • หาความคุ้มครองชีวิต เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง (PROTECTION)
 • สะสมความมั่งคั่ง (ACCUMULATION)
 • ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น (TRANSFER)

        จะดีเช่นไรถ้าเงินที่คุณเริ่มลงทุนได้ความคุ้มครองชีวิตให้คุณตั้งแต่บาทแรกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทำให้แบบประกันชีวิตควบการลงทุน “iWealthy(ไอเวลท์ตี้)” สามารถปกป้องแผนทางการเงินของคุณ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงกรมธรรม์เดียว ที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ

ประกันออมและลงทุน ไอเวลท์ตี้ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่ง อย่างมั่นคง

         การบริหารความมั่งคั่ง (WEATH MANAGEMENT) จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากมีการเลือกเก็บออมที่เหมาะสม และปฏิบัติตาหลักเกณฑ์ง่ายๆ เพียว 4 ขั้นตอน ที่จะช่วยทำให้การบริหารความมั่งคั่งประสบความสำเร็จ

 • การรู้จักออม หรือการสร้างความมั่งคั่ง (CREATION)
 • หาความคุ้มครองชีวิต เพื่อปกป้องความมั่งคั่ง (PROTECTION)
 • สะสมความมั่งคั่ง (ACCUMULATION)
 • ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น (TRANSFER)

จะดีเช่นไรถ้าเงินที่คุณเริ่มลงทุนได้ความคุ้มครองชีวิตให้คุณตั้งแต่บาทแรกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทำให้แบบประกันชีวิตควบการลงทุน “iWealthy(ไอเวลท์ตี้)” สามารถปกป้องแผนทางการเงินของคุณ ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงกรมธรรม์เดียว ที่มอบทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสรับผลตอบแทนจากกองทุนรวมที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกัน

  นโยบายความเป็นส่วนตัว : เรารับประกันความเป็นส่วนตัว 100% ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด

  ให้คำปรึกษาฟรี

  แบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและสามารถเลือกลงทุนได้อย่างอิสระโดยผลตอบแทนนั้นมาจากกองทุนรวม

   7 เหตุผลดีๆ ที่ “ไอเวลท์ตี้” ตอบโจทย์การบริหารความมั่นคงของคุณ

  เหตุผลดีๆ ที่ “ไอเวลท์ตี้”
  ตอบโจทย์การบริหารความมั่นคงของคุณ

  1ลงทุนง่ายด้วยการชำระเบี้ยฯ เป็นรายงวด*
  ทั้งในส่วนของการลงทุนและคุ้มครอง เป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับการลงทุนด้วยการชำระเบี้ยฯล อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  2มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกชำระเบี้ยฯ และความคุ้มครองได้ตามความต้องการ
  โดยเลือกสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยในการลงทุนและความคุ้มครองได้ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนและคุ้มครองตามที่ต้องการ
  3

  ผลตอบแทนที่มากกว่า รับโบนัสสำหรับการถือกรรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป
  0.2% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่สิ้นปีที่ 6 เป็นต้นไปทุกปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด **

  4

  ผลประโยชน์ที่มากกว่า
  รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตสูงถึง 120% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แล้วแต่จำนวนที่มากกว่า

  5

  สะสมความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน
  ด้วยเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป เพื่อโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางการเงิน

  6

  บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ และเข้าถึงกองทุนรวมระดับชั้นนำ
  กองทุนรวมถูกคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฯ และบริหารโดยผู้เชื่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม

  7

  เป็นกองมรดกที่ล้ำค่า และสามารถลดหย่อนภาษีได้
  ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ได้ชัดเจน และสามารถนำค่าธรรมเนียมกรรมธรรม์ไปหักลดหย่อนภาษีได้ (เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพกรกำหนด)

  หมายเหตุ: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และเอกสารเสนอขายทุกประเภทก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  ตารางแสดงผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันออมและลงทุน ไอเวลท์ตี้

  ผู้ขอเอาประกันชาย อายุ 35 ปี จำนวนเอาประกันภัย 1,200,000 บาท
  เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรายงวด(RPP) 30,000 บาท เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนรายงวด (RTU) 30,000 บาท ชำระเบี้ยฯ รายปี

  มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ ณ สิ้นปีรวมโบนัสที่ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -1 % แล: 2% มีโอกาสที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการได้รับความคุ้มครองที่ลดลงขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน จำนวนความคุ้มครองและอายุรับประกันภัย
  *อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย – 1%, 2%, 5% ต่อปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่แสดงป็นเพียงค่าสมมติตัวอย่างเพื่อทำความข้าใจในการคำนวณเท่านั้น ในสถานการณ์จริงอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า หรือน้อยกว่าก็ได้ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาวการณ์ของตลาดและการลงทุนในกองทุนรวม บริษัทฯ มิได้รับรอง หรือรับประกันมูลค่าผลตอบแทน
  หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนด (เช่น วันหยุดกองทุน, วันหยุดราชการ เป็นต้น) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจขอเอาประกันภัยและเลือกลงทุน

  รายชื่อกองทุนและบริษัทจัดการ

  หมายเหตุ:
  1) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  2) ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระดับกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ประเมิน โดยต้องลงนามรับทราบความเสี่ยงและยืนยันการลงทุน


  ปัจจัยความสี่ยงที่สำคัญ: ความสี่ยงทางตลาด (Market Risk) / ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidty Risk) /ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) / ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Rik) /ความสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง / ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) /ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

  รวมประกันไทย