Tag: แบบประกัน

ประกันคุ้มครองชีวิตไอชิลด์

แบบประกันคุ้มครองชีวิต ไอชิลด์ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ไอชิลด์ แบบประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยปกป้องความสุขของคุณและ ครอบครัวจากภัยโรคร้ายแรง วางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ อย่าปล่อยให้โรคร้ายแรงทำลายชีวิตคุณ ระยะเวลาชำระเบี้ยสั้น เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ช่วยยืดความสุขของคุณออกไปยาว ๆ คุ้มครองชีวิต และโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ หรือถึงอายุ 85 ปี 70 โรคร้ายแรง ที่ไอชิลด์คุ้มครอง ทั้งระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง โรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 20 โรคและระยะรุนแรง 50 โรค เคลมได้หลายครั้ง สำหรับโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น โดยไม่มีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค สบายใจ ไม่เสียเปล่า…

ประกันออมและลงทุน ไอเวลท์ตี้ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันออมและลงทุน ไอเวลท์ตี้ กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต คุ้มครอง ปกป้อง สะสม ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไอเวลท์ตี้ การออมเพื่อความสำเร็จในการบริหารความมั่งคั่ง เพิ่มมูลค่าทางการเงิน พร้อมการปกป้องอย่างมั่นคงในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์โพรเทค 18 ที่จะเป็นผู้ช่วยคุณในการสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้เร็วยิ่งขึ้น สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย (กรมธรรม์มีผลบังคับ) ด้วยเบี้ยประกันภัยต่ำแต่ให้ความคุ้มครองสูง เงินที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า ด้วยเงินคืน ณ ครบกำหนดสัญญารับจำนวนเงินเอาประกันหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้าง ความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเองส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร

ประกันตลอดชีพและมรดก 12PL สมาร์ทโปร กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

12PL สมาร์ทโปร รูปแบบการออมเงิน ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับครอบครัวอัน เป็นที่รัก ด้วยการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 12 ปี แต่มอบความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี ช่วยให้ แผนการออมเงินที่คุณวางไว้ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ได้อย่างไม่ติดขัด

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

เมื่อการวางแผนการเกษียณไม่ได้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุอีกต่อไป เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ กับแบบประกันบํานาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันเกษียณอายุไลฟ์ รีไทร์ 5

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์

ประกันสะสมทรัพย์ 20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

20SS สมาร์ทเซฟเวอร์ กรุงไทย-แอกซ่า การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ ใช้จ่ายในอนาคต นอก เหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคง ได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิด ขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงที่ถือได้ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของ...

ประกันสุขภาพ iHealthy

ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้) ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

สุขภาพดี 6200-4200

ประกันสุขภาพดี 6200-4200 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

แผนประกันสุขภาพนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการเน้นผลประโยชน์ด้านสุขภาพไม่เน้นทุนประกันชีวิต เพราะโดยปกติแล้วหากคุณลูกค้าจะซื้อค่าห้อง 6,200 ทุนประกันชีวิตขั้นต่ำจะต้องอยู่ที่ 500,000 บาท ทำให้เบี้ยสูง แต่แผนสุขภาพตัวนี้สามารถซื้อค่าห้อง 6,200 ได้ โดยทุนประกันชีวิตแค่ 100,000 !! ฉะนั้นจึงทำให้เบี้ยถูกลงกว่าปกติมาก

ประกันโรคร้ายแรง i-Care

ประกันโรคร้ายแรง i-Care กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรงที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณ จะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

รวมประกันไทย