ประกัน + ชีวิต คืออะไร

ประกัน+ชีวิตคืออะไร?

ประกันชีวิตคืออะไร? ประกัน แปลตรงตัวหมายถึง การรับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมี หรือไม่มีเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น.           ชีวิต ในที่นี้หมายถึง การที่ยังมีลมหายใจ ยังไม่ตาย.   การทำประกันจึงต้องทำตอนที่มีลมหายใจอยู่ ตามที่สมาคมประกันชีวิตไทยได้ระบุไว้ว่า ประกันชีวิต…

ประกันสุขภาพเด็กดี (2500 – 3500)

ประกันสุขภาพเด็กดี (2500 – 3500) กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็กดี มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกรัก เพื่อความพร้อมสำหรับอนาคต ให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง ส่งผ่านความห่วงใย ใส่ใจทุกย่างก้าว Know You Can อายุรับประกันภัย 1 เดือน - 10 ปี ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก